Missie, visie en doelgroep

Missie, visie en doelgroep

Mijn missie is om volwassen mensen meer speelsheid te laten ervaren. Dit omdat het heilzaam kan werken en heel veel plezier in je leven kan geven.
Mijn visie is dat volwassen mensen te weinig hun speelsheid naar voren laten komen. Als ze dit doen is dit meestal in een sportvorm, zoals een balsport. Dan lijkt het maatschappelijk verantwoord om te mogen spelen. Maar spelen staat los van regels. Dus is een sport geen spelen. Het gaat erom of je het speelplezier in je dagelijks leven een plek kunt laten innemen. Dat je met verwondering om je heen kunt kijken en genieten van speelse dingetjes die op je pad komen of kunt laten ontstaan. Zoals een kind over straat loopt en in iedere meter wel weer een nieuwe speelontdekking doet.

Ik geloof erin dat als we onszelf toestaan meer speelsheid te creëren in ons dagelijks leven, we ons dan vrijer door het leven bewegen en daarin ook inspirerend kunnen zijn voor de mensen om ons heen.